Wydarzenia
Plakat Arena 23.03.19

Amatorski Turniej Badmintona sobota 23 marca 2019 r!

 

Amatorski Turniej Badmintona

Arena Ursynów 23 marca 2019 r.

REGULAMIN

 

1. Organizator: Funbad Promotion Michał Łogosz / Akademia Badmintona

2. Termin i miejsce: 23 marca 2019 r. (sobota) Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, Warszawa

Start. Godz. 8.00

Harmonogram:

21 marca 2019 r. godz. 18.00 – losowanie i publikacja na www.tournamentsoftware.com

4. Data i godzrozpoczęcia gier: Dokładny harmonogram i rozpiska gier na stronie www.tournamentsoftware.com od 21.03.2019 r.

5. Przewidywana data i godzzakończenia gier: 23.03.209 r..r. Godz. 19.00

6. Kategorie: singiel A (open), singiel mężczyzn B, singiel mężczyzn C, singiel kobiet, debel kobiet, debel A (zaawansowany OPEN) debel mężczyzn B (średnio zaawansowany), mixt A (zaawansowany) mixt B. Kategorie dziecięce U11,U13,U15 – gry pojedyncze i podwójne dziewczynek i chłopców.

7. System rozgrywek: gry pojedyncze i podwójne systemem grupowo – pucharowym trójkowym, zwycięzcy grup kwalifikują się do rundy finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym. Mecze do dwóch wygranych setów, sety do 21 punktów. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce. Zawodnicy mogą grać w trzech kategoriach. Każdy zawodnik ma zagwarantowane min. 2 mecze w turnieju.

Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

8. Zgłoszenie do gry: mailem do dnia 18.03.2019 r. (poniedziałek) na adres wiktoria.rudzinska@akademiabadmintona.pl

Zapisy przyjmowane są do dnia 18.03.2019 r. (poniedziałek)

9. Nagrody: medale za pierwsze miejsca oraz dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

10. Sędzia Główny Jan Rudziński tel. 881 200 818

W turnieju mogą brać udział amatorzy- osoby dorosłe oraz młodzież (rocznik 2005 i starsze)

W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko

-numer telefonu

-wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych

Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

Amator to osoba, która nie jest sklasyfikowana na listach zawodniczych PZBad i nie posiada licencji PZBad. W określonych przypadkach organizator może dopuścić do udziału w rozgrywkach osobę, która ma licencję, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie była i nie jest klasyfikowana na listach PZBad.

11. Opłata startowa

Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju:

– 50 zł za udział w jednej grze

– 90 zł za udział w dwóch kategoriach

– 25 zł za dziecko/udział

12. Protesty i odwołania.

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

13. Przetwarzanie danych osobowych.

Organizator: Akademia Badmintona oraz Funbadpromotion Michał Łogosz przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Amatorskiego Turnieju Badmintona wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

14. Uwagi końcowe.

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

 2. Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości.

 3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.

 4. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

 5. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 9. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator UCSiR oraz FunBad Promotion.

15. Pozostałe postanowienia.

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.

 2. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności;

 • pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna

 • pieniądze zagraniczne i złote monety

 • kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie

 • zagraniczne papiery wartościowe

 • krajowe papiery wartościowe

 • aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł

 • przedmioty mające wartość naukową

 • biżuteria, wyroby jubilerskie

 • przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych
  (np. kluczyki)

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z turniejem.

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.