Wydarzenia
rysunek1

Jesienny Turniej Badmintona LAVO 22 wrzesień 2019 r

REGULAMIN

 1. Organizator: Akademia Badmintona , Funbad Promotion
 2. Termin i miejsce: 22.09.2019 klub Lavo Józefosław

Start. Godz. 9.00

Osoby udzielające informacji:

Jan Rudziński 881 200 818

Michał Łogosz 600 451 441

Harmonogram:

19.09.2019 r. godz. 18.00 – losowanie i publikacja na www.tournamentsoftware.com

 1. Data i godzrozpoczęcia gier: Dokładny harmonogram i rozpiska gier na stronie www.tournamentsoftware.com od 19.09.2019r.
 2. Przewidywana data i godzzakończenia gier:22.09.2019.r. Godz. 19.00
 3. Kategorie: singiel A, singiel B, singiel C, singiel D, singiel 45+ (kategorie OPEN), singiel kobiet, debel A (zaawansowany OPEN) debel B (zaawansowany), debel kobiet, mixt A (zaawansowany) mixt B.
 4. System rozgrywek: gry pojedyncze i podwójne systemem grupowo – pucharowym trójkowym, zwycięzcy grup kwalifikują się do rundy finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym. Mecze do dwóch wygranych setów, sety do 11, 15 lub 21 punktów. Rozgrywa się mecz o trzecie miejsce. Zawodnicy mogą grać w dwoch kategoriach. I i II miejsca w turniejach organizowanych przez Akademię Badmintona lub Funbad Promotion mogą grać w turnieju w kategorii wyżej niż wygrana. Każdy zawodnik ma zagwarantowane min. 2 mecze w turnieju.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie do gry:na adres elektroniczny marekkrawczyk@gazeta.pl do dnia 19.09.2019 r. (czwartek). Limit uczestników ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Pula nagród:puchary za pierwsze miejsca oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Sędzia Główny: Marek Krawczyk marekkrawczyk@gazeta.pl
 4. Zgłoszenia: na adres mailowy marekkrawczyk@gazeta.pl

W turnieju mogą brać udział amatorzy- osoby dorosłe oraz młodzież (rocznik 2003 i starsze)

W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko /miasto

-numer telefonu

-wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych

Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

Amator to osoba, która nie jest sklasyfikowana na listach zawodniczych PZBad i nie posiada licencji PZBad. W określonych przypadkach organizator może dopuścić do udziału w rozgrywkach osobę, która ma licencję, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie była i nie jest klasyfikowana na listach PZBad.

 1. Opłata startowa

Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju:

– 50 zł za udział w jednej grze

– 90 zł za udział w dwóch kategoriach

– 110 zł za udział w trzech kategoriach

 1. Lotki

Lotki dostarczają uczestnicy we własnym zakresie. Będzie możliwość zakupienia lotek na hali.

 

 1. Protesty i odwołania.

 

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

 

Organizatorzy: Akademia Badmintona oraz FunBad Promotion przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Amatorskiego Turnieju Badmintona wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

 

 1. Uwagi końcowe.

 

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 2. Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości.
 3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
 4. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 5. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
 9. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator Akademia Badmintona oraz FunBad Promotion.

 

 1. Pozostałe postanowienia.

 

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
 2. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności;
 • pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna
 • pieniądze zagraniczne i złote monety
 • kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie
 • zagraniczne papiery wartościowe
 • krajowe papiery wartościowe
 • aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł
 • przedmioty mające wartość naukową
 • biżuteria, wyroby jubilerskie
 • przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych
  (np. kluczyki)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z turniejem

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.