Wydarzenia
legia

Legia Badminton Cup 2.09.2018 r. Niedziela Książenice!

 

Otwarcie Sezonu Turniej Legia Badminton Cup

Strefa Ruchu Książenice 2 września 2018r.

Komunikat Turnieju i Regulamin

1. Organizator: UKS Akademia Badmintona Legii Warszawa

2. Termin i miejsce: 2 września (niedziela) 2018 r. Strefa Ruchu Książenice ul. Młodości 6, Książenice

Start. Godz. 8.00

Harmonogram:

Harmonogram:
30.08.2018 r. Przesłanie zgłoszeń na turniej
1.09.2018 r. losowanie wszystkich gier – ogłoszenia na stronie http://www.tournamentsoftware.com/ po losowaniu
2.09.2018 r. (sobota) godz. 08:00 rozpoczęcie gier

– 2.09.2018 r. – 20.00 przewidywana godz. zakończenia gier

 1. Kategorie:gry pojedyncze chłopców i dziewczynek w kat. U9,U11,U13,U15
  gry podwójne chłopców i dziewczynek w kat. U11,U13 i U15
  gry pojedyncze mężczyzn A (open),B,C,D (kat. D początkująca)
  gry pojedyncze kobiet
  gry podwójne mężczyzn A i B
  gry podwójne kobiet
  gry mieszane A i B

7. System rozgrywek: gry pojedyncze i podwójne systemem grupowo – pucharowym trójkowym, zwycięzcy grup kwalifikują się do rundy finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym. Mecze do dwóch wygranych setów, sety do 11, 15 lub 21 punktów. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce. Zawodnicy mogą grać w dwóch kategoriach. Każdy zawodnik ma zagwarantowane min. 2 mecze w turnieju.

– Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

Turniej zaliczany do rankingu Polskich Amatorów Badmintona.

Turniej współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

8. Zgłoszenie do gry: mailem do dnia 30 sierpnia 2018 r na adres mmkrawczyk@wp.pl

9. Nagrody: medale za miejsca 1-3. Podczas turnieju zostaną rozlosowane wśród uczestników drobne nagrody rzeczowe.

10. Sędzia Główny Marek Krawczyk

W turnieju mogą brać udział amatorzy- osoby dorosłe oraz młodzież (rocznik 2003 i starsze)

W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko

-numer telefonu

-wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych

Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

11. Opłata startowa

Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju:

 • 45 zł za udział w jednej grze
 • 80 zł za udział w dwóch kategoriach
 • dzieci- 25 zł /os.

12. Protesty i odwołania.

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.

13. Przetwarzanie danych osobowych.

Organizator: UKS Akademia Badmintona Legii Warszawa przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Amatorskiego Turnieju Badmintona wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

14. Uwagi końcowe.

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

 2. Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości.

 3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.

 4. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

 5. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 9. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Akademia Badmintona Legii Warszawa.

15. Pozostałe postanowienia.

 1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.

 2. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

 3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności;

 • pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna

 • pieniądze zagraniczne i złote monety

 • kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie

 • zagraniczne papiery wartościowe

 • krajowe papiery wartościowe

 • aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł

 • przedmioty mające wartość naukową

 • biżuteria, wyroby jubilerskie

 • przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych
  (np. kluczyki)

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z turniejem.

Ta strona korzysta z plików cookies ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.